top of page
77c7a5_027afde595794d92a0680b6d042fa5e7~mv2.webp


                        DANCE FOR HEALTH

Dance for Health namijenjen je svim dobnim skupinama od djece do odraslih. Program je osmišljen na način da se plesni pokreti koji se primarno koristi u latino-američkim i standardnim plesovima modificra u svrhu otklanjanje trenutnih poremećaja lokomotornog  i mišićnog sustava te simultano utječu na harmonizaciju fizičkog i metalnog zdravlja.

 

77c7a5_027afde595794d92a0680b6d042fa5e7~mv2.webp
bottom of page